Uw kind naar de kinderopvang?

Omdat steeds meer ouders werken, is de behoefte aan kinderopvang met de jaren toegenomen. Dat er eisen worden gesteld aan het personeel op de kinderopvang is niet meer dan normaal. Zij zijn immers verantwoordelijk voor de kinderen en moeten ervoor zorg dragen dat dit naar behoren gebeurt.

Als ouder mag je van hen en het bestuur, verwachten dat het pedagogische klimaat, waarin het kind zich bevindt, onderstrepen. Dat zij uw kind de aandacht geven die het nodig heeft, om zich veilig te voelen in de uren dat het gebruik maakt van het kinderdagverblijf. Ook de nodige medische kennis, in de vorm van BHV of EHBO is geen overbodige luxe. Veelal behoort dit al tot de eisen die er aan personeel gevraagd wordt.

Creativiteit, buiten spelen, met andere kinderen omgaan, of dat momentje voor het kind zelf – het hoort er allemaal bij en een goede dagopvang biedt een kind die mogelijkheden ook.
Welke vorm van opvang je als ouder ook kiest, de betere dagverblijven spelen er op in, zodat uw kind niets te kort komt.

Als ouders wil je namelijk niets liever dan dat je kind het naar zijn zin heeft als u er niet bent. Wanneer uw kind, op het moment dat u het ophaalt, de oren van uw hoofd praat, weet u dat het goed zit. Een kind is immers eerlijk en laat snel genoeg merken als er iets niet goed zit.

Voeg een reactie toe

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *