Wat is de beste school voor mijn kind?

Het kiezen van een basisschool is niet alleen voor kinderen, maar ook voor veel ouders een lastige beslissing. Dit wordt echter niet gemakkelijker gemaakt door de talloze scholen die zich in Nederland bevinden. Wilt u weten welke school er het beste is voor uw kind dan vindt u hieronder een overzicht van alle soorten basisscholen die zich in Nederland. 

Openbare scholen 

Tegenwoordig zijn de meeste scholen openbare scholen. Dit zijn scholen die openstaat voor iedere kind en leerkracht. Deze scholen moet zoals vele andere basisscholen werken met leerdoelen voor leerlingen die door de overheid zijn vastgesteld. Een openbare school is neutraal en linkt zich niet aan een religie of levensbeschouwing. Wel kan openbare school vanuit een bepaald onderwijsconcept lesgeven. Elke gemeente in Nederland moet ervoor zorgen dat er genoeg openbare scholen in haar gemeente is. Mocht dit nu niet het geval zijn, dan is het de taak van de gemeente om ervoor te zorgen dat kinderen op een andere manier toegang krijgen tot het openbaar onderwijs door bijvoorbeeld vervoer te regelen. 

Bijzonder onderwijs 

Zoals al eerder vermeld zijn er in ons land ook scholen die een bepaalde onderwijskundige standpunten lesgeven. Deze scholen vallen onder het zogeheten bijzonder onderwijs. Een aantal voorbeelden hiervan zijn het Dalton en Jenaplan concept. Het Daltononderwijs legt de nadruk dat de leerlingen vrij zijn in hun eigen keuzes, leren samenwerken met andere leerlingen en zich zelfstandig ontwikkelen. Ook het Jenaplanonderwijs legt hier de nadruk op, maar het verschil tussen het Jenaplanonderwijs en het Daltononderwijs is dat het Jenaplanonderwijs de nadruk legt op het creëren van een gemeenschap. Zo zitten leerlingen van verschillende leeftijden bij elkaar in een groep. 

schooltijd
De keuze voor een basisschool

Geloofsovertuiging scholen 

Geloofsovertuiging scholen vallen ook onder categorie bijzonder onderwijs. Deze scholen zijn vaak gebaseerd op een godsdienstig of levensbeschouwelijke overtuiging. Een aantal voorbeelden hiervan zijn Islamitisch, Protestants-christelijk of Rooms-katholiek. Voor deze scholen geldt echter wel dat net als voor andere basisscholen in Nederland met vaste 

lesprogramma’s en leer- en kerndoelen, die wettelijk zijn vastgesteld. Een aantal vakken waarvoor deze leerdoelen gelden zijn onder andere Nederlands, Engels, rekenen en

geschiedenis. Naast deze vakken leren leerlingen op islamitische scholen ook over de islamitische geschiedenis. 

Speciaal onderwijs 

Speciaal onderwijs is er voor kinderen die speciale ondersteuning nodig hebben. De overheid verdeelt het speciaal onderwijs in vier clusters. Het eerste cluster bestaat uit blinde en slechtziende leerlingen. Dove, slechthorende kinderen of kinderen met een taal-spraakontwikkelingsstoornis behoren tot het tweede cluster. Het derde cluster bestaat uit kinderen die lichamelijk gehandicapt zijn en/of verstandelijk gehandicapt en kinderen die voor een lange tijd ziek zijn. Tot slot houdt het laatste cluster in kinderen met psychische stoornissen en gedragsproblemen. Een kind wordt niet zomaar toegelaten aan het speciaal onderwijs als uw kind in cluster 1 of 2 valt dan bepaalt de instelling of u uw kind in aanmerking komt om speciaal onderwijs te volgen of niet.

Voeg een reactie toe

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *